รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม พร้อมดำเนินการขอเลขหมาย อ.ย. มีบริการหลังการขาย ทั่วประเทศ ความชำนาญด้านเทคนิค  การดูแลเอาใจใส่กับงาน และมุ่งมั่นพัฒนางานระบบเครื่องกรองน้ำroอุตสหกรรมทุกระบบ  เพื่อสอดคล้องให้ตรงเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้คืองานการบริการลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ เช่นโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กรือใหญ่ สามารถเข้ามาขอคำปรึกษาหรือมาดูเครื่องตัวอย่างที่โรงงานได้ทุกวันตั้งแต่เวลส8.30-17.30 ของทุกวันหยุดทุกวันอาทิตย์ในปัจจุปันอย. ยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ปรับหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ฉบับใหม่ ตามรายละเอียดด้านล่าง

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก
โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/031/T_0024.PDFX )

– ผู้ผลิตรายใหม่ : บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564ผู้ผลิตรายเก่า (ที่มี อ.2 หรือ สบ.1/1 หรือ สบ.1 ก่อนวันที่ 11 เม.ย.2564) :ผ่อนผันให้ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

สามารถเลือกรูปแบบการอบรมและสอบวัดความรู้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. ศึกษาด้วยตัวเองจาก “คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคฯ น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง” ( https://www.fda.moph.go.th/…/FileNews/2564/FPCS-Water.pdf ) และสมัครเข้ารับการสอบวัดความรู้ ณ ศูนย์สอบ 2 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิ อย. เช็คกำหนดการสอบ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย. (https://fdafoundation.org/ ) และ สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เช็คกำหนดการสอบ บนเว็บไซต์สมาคมเภสัชฯ (link : https://phpa-th.com/)
  2. การบรรยายในรูปแบบออนไลน์ และสอบวัดความรู้ในระหว่างการอบรม เช็คกำหนดการอบรมออนไลน์ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย. (https://fdafoundation.org/ )

ทั้ง 2 รูปแบบ เมื่อผู้สอบวัดความรู้ สอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร จะได้ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอบสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรด้วยตนเองผ่านระบบ E-Certificate

รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบน้ำอุตสาหกรรมและอุปกรณ์โรงงานผลิตน้ำดื่ม เช่นเครื่องล้างถังและขวด เครื่องบรรจุน้ำดื่ม พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตน้ำดื่ม ทำพร้อมแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม ลงตรวจพื้นที่ หน้างาน ขออนุญาติผลิตน้ำดื่ม  ตามมาตรฐานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ(ลูกค้าได้เลขมายอ.ย)โดยช่างที่มีประสบการณ์แล้วก็ชำนิชำนาญงาน แล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพ พวกเราตั้งใจเพื่อตอบสนองสิ่งที่จำเป็นของลูกค้าอย่างยิ่งสุด โดยนึกถึงผลพวงต่อสภาพแวดล้อมเป็นหลัก

การรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

ถือเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งต้องควบคู่และดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับงานขายจึงจะสมบูรณ์ และจะตรงเป้าประสงค์ที่หลาย ๆ บริษัทตั้งไว้ แต่เป้าประสงค์ที่กล่าวอ้างถึงนี้หากผิดพลาดสิ่งหนึ่งประการใดล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในภายหลัง อาทิ ระบบน้ำที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ระบบเครื่องที่ใช้เคมีเข้ามาใช้ในการผลิต ระบบน้ำที่เน้นในเรื่องคุณภาพน้ำ การดูแลรักษาตัวเครื่องให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา การใช้งานและอุปกรณ์ที่ตรงประเภทต่อระบบนั้น ๆ จึงจะสมดุลและใช้งานได้ในสภาพปกติ

เกี่ยวกับบริษัทติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

เกี่ยวกับระบบน้ำอุตสหกรรมหรือระบบการผลิตน้ำดื่ม และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตน้ำทุกประเภท และพร้อมสำหรับคำต่อรอง แนะนำ คำติชม เพื่อพัฒนางานระบบน้ำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และนอกเหนือไปกว่านั้น ต้องขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจในบริษัทฯมาโดยตลอดในการเรียกใช้เข้าทำงานระบบเครื่องกรองน้ำ

โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่
โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่

เราขายงานเปรียบเสมือนเราเป็นผู้ใช้เองส่งมอบงานด้วยคุณภาพน้ำตามหลักสากล โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจเช็ค เพื่อให้ท่านมั่นใจในคุณภาพ และยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มทุกประเภท ท่านลูกค้าที่สนใจ โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่  หรือสนใจในการนำระบบ Reverse Osmosis ต้องการติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ไปใช้ในการผลิต เรายินดีให้ข้อมูลธุรกิจน้ำดื่ม แจ้งราคากับท่านเพื่อพิจารณาราคาและบริการหลังการขายปรับปรุงระบบน้ำดื่มและแนะนำวิธีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม
ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

บริษัท ทีทีวอเตอร์เทค จำกัด

84 ถนน ไทยรามัญ แขวง คลองสามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 12150 ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมหรือดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวัน  ต้องการสอบสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 02-009-1978  080-477-4646