ผลงานที่ผ่านมาของเรา

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มสกลนคร
เครื่องล้างขวดแก้ว
เครื่องบรรจุน้ำ 6 หัว
เครื่องผลิตน้ำดื่มขาย