แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

สำหรับทำหรือผลิตน้ำดื่มขายสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ซึ่งในปัจจุปันเป็นที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับะุรกิจน้ำดื่มเนื่องจากมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างสูงเนื่องจากน้ำดื่มเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต แต่ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กหรือใหญ่ จะต้องผ่านการตรวจสถานที่จากเจ้าหน้าที่นั่นเอง

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก