รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

งานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดอุทัยธานี

งานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

จังหวัดอุทัยธานีด้วยเครื่องกรองน้ำroอุตสหกรรมกำลังการผลิต 6000ลิตรต่อวัน24ชม พร้อมอุปกณ์การติดตั้งครบชุดสำหรับทำติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

                    

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

สำหรับทำธุรกิจน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายในชุมชน เช่น น้ำถังขนาด 20 ลิตรหรือน้ำดื่มบรรจุขวดตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงใหญ่