งานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดอุทัยธานี

งานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดอุทัยธานีด้วยเครื่องกรองน้ำroอุตสหกรรมกำลังการผลิต 6000ลิตรต่อวัน24ชม พร้อมอุปกณ์การติดตั้งครบชุดสำหรับทำติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

       

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

สำหรับทำธุรกิจน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายในชุมชน เช่น น้ำถังขนาด 20 ลิตรหรือน้ำดื่มบรรจุขวดตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงใหญ่