งานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดอุทัยธานี

งานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดอุทัยธานีด้วยเครื่องกรองน้ำroอุตสหกรรมกำลังการผลิต 6000ลิตรต่อวัน24ชม พร้อมอุปกณ์การติดตั้งครบชุดสำหรับทำติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก
ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

สำหรับทำธุรกิจน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายในชุมชน เช่น น้ำถังขนาด 20 ลิตรหรือน้ำดื่มบรรจุขวดตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงใหญ่

 

ชุดพนักงาน
ชุดพนักงาน
พื้นที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
พื้นที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
พื้นที่เตรียมอุปกรณ์เข้าทำงาน
พื้นที่เตรียมอุปกรณ์เข้าทำงาน