ไส้กรองเซรามิค

ไส้กรองเซรามิคสำหรับไส่ถังกรองเซรามิค ขนาด 5-30 ไส้

X