เครื่องล้างถังภายใน

เครื่องล้างถังภายใน 2 หัวล้างเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานผลิตน้ำดื่มนอกเหนือการการติดตั้งระบบน้ำดื่มแล้ว  เครื่องล้างถังภายใน 2 หัวล้าง20  ลิตร